Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:debian_wheezy_pa_thinkpad_edge_e330

Debian Wheezy på Lenovo Thinkpad Edge E330

Hade en annan Lenovo där jag beskriver mycket om hur jag sätter upp en Linux-miljö åt mig själv.

Min nya behöver ingen speciell drivrutin men fungerar i stort sett likadant.

Ljud

Musik

Använder mpd för att hantera musik och mpc som klient.

Konfar den för att styras helt av mig så här i /etc/mpd.conf.

music_directory		"/home/stemid/Music"
playlist_directory		"/home/stemid/Music/Playlists"
db_file			"/home/stemid/var/lib/mpd/tag_cache"
log_file			"/home/stemid/var/log/mpd/mpd.log"
pid_file			"/home/stemid/var/run/mpd/pid"
state_file			"/home/stemid/var/lib/mpd/state"
sticker_file                   "/home/stemid/var/lib/mpd/sticker.sql"
user				"stemid"

audio_output {
	type		"pulse"
	name		"My Pulse Output"
	#server		"localhost"		# optional
	#sink		"output"	# optional
}

För att köra mpd lokalt så här måste man även skapa lite kataloger i sitt hem.

mkdir -p ~/var/{lib,run,log}/mpd

Mediatangenter i Ratpoison

Datorn har ett antal mediatangenter på funktionstangenterna så jag har lagt till följande rader i ~/.ratpoisonrc så att jag kan använda dem.

# Media keys
definekey top XF86AudioRaiseVolume exec mpc volume +1
definekey top XF86AudioLowerVolume exec mpc volume -1
definekey top XF86AudioMute exec amixer --quiet set Master toggle
definekey top XF86AudioNext exec mpc next
definekey top XF86AudioPrev exec mpc prev
definekey top XF86AudioPlay exec mpc toggle
definekey top XF86AudioStop exec mpc stop

För att använda dem i ratpoison måste de mappas upp i ~/.xmodmaprc.

keycode 121 = XF86AudioMute
keycode 122 = XF86AudioLowerVolume
keycode 123 = XF86AudioRaiseVolume
keycode 173 = XF86AudioPrev
keycode 172 = XF86AudioPlay
keycode 171 = XF86AudioNext

Koderna stämmer för Thinkpad Edge E330 men de kan skaffas fram genom att köra xev | grep -A3 KeyRelease och trycka på Fn+respektive mediatangent.

Pulseaudio

Jag har börjat använda pulseaudio som är väldigt nytt för mig. Första problemet med gamla guiden var att få ljudet i Flash att fungera samtidigt som musiken.

Det kunde man lösa med en ny ~/.asoundrc som ser ut så här.

pcm.pulse {
 type pulse
}

ctl.pulse {
 type pulse
}

pcm.!default {
 type pulse
}

ctl.!default {
 type pulse
}
teknik/debian_wheezy_pa_thinkpad_edge_e330.txt · Senast uppdaterad: 2013-12-26 00:31 av stemid