Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:guider:boerja_med_mod_nss

Börjar med mod_nss

Målet: Byta ut mod_ssl mot mod_nss Varför? Efter heartbleed har det visat sig att openssl kanske är inte det mest pålitligt TLS implementation, och dessutom har RHEL börjat gå över till NSS.

Transitionen till mod_nss är dessutom ganska simpelt.

Installation

Guiden utgår ifrån att du köra redhat/centos.

 • yum install nss-util nss-tools mod_nss på RHEL/CentOS
 • apt-get install libnss3-tools på Debian/Ubuntu

Några nya verktyg finns:

 • certutil
 • pk12util

Det är de två som kommer användas.

I httpd katalogen finns det

 • /etc/httpd/conf.d/nss.conf
  • Här i ingår konfigurationen för NSS
 • /etc/httpd/alias/
  • En katalog som innehåller alla NSS cert/nyckel databaser

Konfiguration

Eftersom målet är bara att byta ut mod_ssl mot mod_nss så beskrivs det endast det som behövs för detta, och inte ytterligare nss koncept.

 1. Skapa en includes katalog i httpd
  1. mkdir /etc/httpd/includes
 2. Skapa en fil i katalogen som kommer innehåller ett mal till alla virtualhosts som kommer köra mod_nss
  1. vim /etc/httpd/includes/nssbase.conf
  2. I den filen:
NSSProtocol SSLv3,TLSv1.0,TLSv1.1
NSSCipherSuite +rsa_rc4_128_md5,+rsa_rc4_128_sha,+rsa_3des_sha,-rsa_des_sha,-rsa_rc4_40_md5,-rsa_rc2_40_md5,-rsa_null_md5,-rsa_null_sha,+fips_3des_sha,-fips_des_sha,-fortezza,-fortezza_rc4_128_sha,-fortezza_null,-rsa_des_56_sha,-rsa_rc4_56_sha,+rsa_aes_128_sha,+rsa_aes_256_sha
NSSEngine on
NSSCertificateDatabase /etc/httpd/alias
 • I nss.conf ändrar
  • Listen 8443 till Listen 443
 • Om du vill, du kan ta bort den default virtualhost som finns i nss.conf (OBS: lämna allt annat kvar)

Förbrukning

Skapa pkcs12 cert/key

Om du inte redan har en pkcs12 fil som innehåller både nyckel och cert, skapa en så här:

openssl pkcs12 -export -in yourcert.pem -key yourkey.key -name ”A clever name” -out newfile.pk12

Det kommer fråga om ett lösenord, man kan lämna det tömt om man vill (i fall att man inte göra det, kommer apache be om det lösenordet vid varje omstart).

Namnet som du anger kommer sen användas i både cert databasen och i virtualhost konfiguration, så använder nåt lätt och tydligt.

Importera till databasen

Nu när du har en fil med både cert och nyckel, för att importera kommer du använda pk12util:

pk12util -i newfile.pk12 -d /etc/httpd/alias/

Ange lösenord som användas när du skapade pkcs12 filen.

För att kolla om det har gått bra, kör:

certutil -L -d /etc/httpd/alias/

Du bör se namnet som du gav när du skapade pkcs12 filen i listan.

För att se att privata nyckeln här också importerat:

certutil -K -d /etc/httpd/alias

Virtualhost

För att avnända ditt cert/nyckel par, skapa en virtualhost så här:

<VirtualHost *:443>
 ServerName secure.example.com
 include /etc/httpd/includes/nssbase.conf
 NSSNickname Your Clever Name
 ...
</virtualhost>

Starta om apache, och kolla i error loggen för att säkerställa att allt här kommit upp.

teknik/guider/boerja_med_mod_nss.txt · Senast uppdaterad: 2016-05-10 12:35 av stemid