Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:io_statistik_med_sysstat_och_cacti

I/O Statistik med sysstat och Cacti

Alla debian och ubuntu system kommer med sysstat som dock inte är aktiverat att logga datan.

Gör så genom att ändra enabled=”false” i /etc/default/sysstat.

enabled="true"

Finns det logiska volymer i systemet är det bra att lägga till en rad i /etc/sysstat/sysstat.ioconf för att ge dem lite bättre namn än vad som är standard i sar -dp. Lägg till följande rad någonstans i filen.

254:dm:*:0:d:256:*:1:Device mapper
teknik/io_statistik_med_sysstat_och_cacti.txt · Senast uppdaterad: 2013-03-05 09:06 av stemid