Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:kompilera_debian_5_linux_med_btrfs

Kompilera Debian 5 Linux med Btrfs

För att kunna leka med MeeGo behövde jag stöd i min Debian labbmaskin för BtrFS. Ett filsystem som utvecklas av folk från Oracle för att åtgärda vissa kortkommanden i Ext-filsystemen som blivit kända på Linux.

Nokia och/eller Intel har valt att använda sig av btrfs nu så jag tyckte det var dags att kompilera in stöd i kärnan för det, eftersom detta inte finns som standard i Debian 5.

Först har jag lärt mig att vissa saker behövs på Debian innan du kan börja kompilera en kärna, för detta använder vi oss av apt-get. Eftersom nästan allt här behöver root så rekommenderar jag som vanligt att man öppnar ett rootskal med su-kommandot.

apt-get install bzip2 libncurses5-dev kernel-package zlib1g-dev

Vi fortsätter med att ladda ner den senaste kärnan, i skrivande stund är det 2.6.36 men går ni till kernel.org så hittar ni snabbt vilken som är bäst för er.

wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.36.tar.bz2
tar -xvzf linux-2.6.36.tar.bz2 -C /usr/src
cd /usr/src/linux-2.6.36
cp /boot/config-`uname -r` .config
make menuconfig

Nu är vi i ett menysystem där vi först och främst ska välja File Systems –> och sedan trycka på Spacetangenten två gånger när vi markerat Btrfs filesystem (EXPERIMENTAL).

Tryck nu ESC-tangenten två gånger så kommer vi tillbaka till första menysystemet, där går vi upp till Processor type and features –> och ser till att rätt typ av processor är markerad under Processor family (Generic-x86-64) –> för mig blir det Generic-x86-64.

Exit för att gå ut ur menysystemet och nu ska vi egentligen kompilera kärnan men jag måste göra en avstickare för att jag fick ett problem under kompileringen som jag förmodar alla andra som följer den här guiden inom de närmsta veckorna också kan få.

Öppna och redigera filen debian/ruleset/misc/version_vars.mk, sök upp strängen utsrelease.h och på den raden ser ni sökvägen include/linux/utsrelease.h. Den sökvägen måste bytas ut mot include/generated/utsrelease.h på den raden och en rad under.

När ni väl gjort detta, eller bekräftat att det redan är gjort, eller skiter i det och hoppas på det bästa eftersom ni läser den här guiden flera månader efter den skrevs, ja, då kan ni nu köra kommandot för att starta kompileringen av kärnan.

make-kpkg linux-image linux-headers --initrd
cd ..
dpkg -i linux-image-2.6.36_2.6.36-10.00.Custom_amd64.deb
dpkg -i linux-headers-2.6.36_2.6.36-10.00.Custom_amd64.deb

Kör ni ett Debian 5 system i relativt standardutförande så bör den nu ha ändrat er /boot/grub/menu.lst fil som anger vilken kärna ska startas av Grub vid uppstart, så starta om systemet med reboot och hoppas på det bästa. uname -a visar er omedelbart om allt lyckats.

Nu ska vi dock installera lite verktyg för att hjälpa till med btrfs, i skrivande stund är senaste version att hitta btrfs-progs-0.19.

wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/people/mason/btrfs/btrfs-progs-0.19.tar.gz
tar -xvzf btrfs-progs-0.19.tar.gz
cd btrfs-progs-0.19
make && make install
btrfs-scan

Det sista kommandot ska visa er alla enheter i /dev som använder btrfs. För att nu montera ett btr filsystem kan ni bara skriva mount -t btrfs /dev/sdb1 /mnt/sd.

teknik/kompilera_debian_5_linux_med_btrfs.txt · Senast uppdaterad: 2012-12-06 22:04 (extern redigering)