Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:krypterade_kataloger_i_debian_med_encfs

Krypterade kataloger i Debian med EncFS

EncFS är en smidig metod för att kryptera individuella kataloger utan att kryptera hela disken.

Installera paket

sudo apt-get install encfs libpam-encfs

Sedan måste användaren som ska använda katalogerna läggas till i fuse-gruppen.

sudo adduser -a stemid fuse

På Debian Wheezy kan det även vara nödvändigt att kolla rättigheterna på /dev/fuse eftersom jag fick köra detta för att encfs skulle fungera.

sudo chmod 0660 /dev/fuse
sudo chgrp fuse /dev/fuse

Skapa krypterad katalog

Varje krypterad katalog måste ha en krypterad version och en okrypterad. Den krypterade används för att lagra skyddad data och den okrypterade används som en vanlig katalog. Därför lägger jag alla krypterade kopior i ~/.encfs.

mkdir -p ~/.encfs/Documents ~/Documents
encfs ~/.encfs/Documents ~/Documents
Observera: Det är viktigt att båda sökvägarna är absoluta och börjar med /.

Första gången encfs körs så väljer man lösenord, jag brukar välja standardinställningar också.

Sedan är den krypterade datan monterad på destinationskatalogen och kan avmonteras manuellt så här.

fusermount -u ~/Documents

Montera automatiskt vid inloggning

Med libpam-encfs kan man även montera alla sina volymer automatiskt vid inloggning.

Se också

teknik/krypterade_kataloger_i_debian_med_encfs.txt · Senast uppdaterad: 2014-01-20 20:36 av stemid