Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:mariadb

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
teknik:mariadb [2013-09-18 08:43]
stemid raderad
teknik:mariadb [2013-09-18 08:43] (aktuell)
stemid skapad
Rad 11: Rad 11:
 I MariaDB 10 har utvecklingen gått så mycket längre än Oracle MySQL att den inte längre kan behålla kompatibiliteten. ​ I MariaDB 10 har utvecklingen gått så mycket längre än Oracle MySQL att den inte längre kan behålla kompatibiliteten. ​
  
-===== Backupskript ===== 
  
-Detta skriptet utgår jag ifrån för backup av både Oracle MySQL 5 och MariaDB 5.5 databaser. ​ 
- 
-  #!/bin/bash 
-  # Fyll i konfigurationsalternativen här nedan med; 
-  # * Kundnamn, som används i destinationskatalogens namn 
-  # * Databasens namn 
-  # * Databasens användare 
-  # * Användarens lösenord 
-  ​ 
-  customerName="​kundnamn"​ 
-  mysqlDB="​databasnamn"​ 
-  mysqlUser="​användarnamn"​ 
-  mysqlPass="​lösenord"​ 
-  ​ 
-  # Syntaxet av date(1) kommandot skiljer sig  
-  # från Mac OS och BSD.  
-  backupsDir="/​var/​backups/​${customerName}"​ 
-  todayString=$(date -d today +%Y%m%d) 
-  todayStamp=$(date -d today +%s) 
-  weekAgoStamp=$(date -d 'week ago' +%s) 
-  ​ 
-  # Skapa backup-katalogen om den inte existerar. ​ 
-  if [ ! -d "​${backupsDir}"​ ]; then 
-  echo "​Creating directory: ${backupsDir}"​ 
-  mkdir -p "​${backupsDir}"​ || exit 1 
-  fi 
-  ​ 
-  # Rensa gamla SQL dumpar 
-  for sqlDump in "​${backupsDir}"/​${mysqlDB}-*.sql;​ do 
-  # Syntaxet av stat(1) kommandot skiljer sig  
-  # på BSD och Mac OS Unix till exempel. ​ 
-  if [ $(stat -c %Z "​${sqlDump}"​) -lt ${weekAgoStamp} ]; then 
-  rm -f ${sqlDump} || exit 1 
-  fi 
-  done 
-  ​ 
-  todaysMysqlDump="​${backupsDir}/​${mysqlDB}-${todayString}.sql"​ 
-  ​ 
-  # Avsluta om dagens backup redan existerar. ​ 
-  if [ -f "​${todaysMysqlDump}"​ ]; then 
-  echo "​Todays dump already exists, exiting"​ && exit 1 
-  fi 
-  ​ 
-  # Skapa ny SQL dump 
-  mysqldump -u"​${mysqlUser}"​ -p"​${mysqlPass}"​ "​${mysqlDB}"​ > "​${todaysMysqlDump}"​ || exit 1 
teknik/mariadb.txt · Senast uppdaterad: 2013-09-18 08:43 av stemid