Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:mysql

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
teknik:mysql [2013-01-18 09:16]
stemid [MySQL]
teknik:mysql [2013-01-18 09:20] (aktuell)
stemid
Rad 1: Rad 1:
 ====== MySQL ====== ====== MySQL ======
  
-MySQL började som en databas från ett svenskt företag, MySQL AB. Det företaget ägs numera av Oracle ​och den före detta grundaren till MySQL AB har gått vidare till att skapa ett nytt företag som heter [[http://​montyprogram.com/​|Monty Program AB]] där hans team av utvecklare har skapat MariaDB+Jag föredrar att kalla det för MariaDB efter att Oracle ​köpt upp MySQL. ​
  
-Jag rekommenderar personligen MariaDB sedan Oracle köpte upp MySQL, men förvirringen kan bli stor på grund av namnen.  +#REDIRECT teknik:mariadb
-===== Backupskript ===== +
- +
-  ​#!/​bin/​bash +
-  # Fyll i konfigurationsalternativen här nedan med; +
-  # * Kundnamn, som används i destinationskatalogens namn +
-  # * Databasens namn +
-  # * Databasens användare +
-  # * Användarens lösenord +
-   +
-  customerName="​kundnamn"​ +
-  mysqlDB="​databasnamn"​ +
-  mysqlUser="​användarnamn"​ +
-  mysqlPass="​lösenord"​ +
-   +
-  # Syntaxet av date(1) kommandot skiljer sig  +
-  # från Mac OS och BSD.  +
-  backupsDir="/​var/​backups/​${customerName}"​ +
-  todayString=$(date -d today +%Y%m%d) +
-  todayStamp=$(date -d today +%s) +
-  weekAgoStamp=$(date -d 'week ago' +%s) +
-   +
-  # Skapa backup-katalogen om den inte existerar.  +
-  if [ ! -d "​${backupsDir}"​ ]; then +
-  echo "​Creating directory${backupsDir}"​ +
-  mkdir -p "​${backupsDir}"​ || exit 1 +
-  fi +
-   +
-  # Rensa gamla SQL dumpar +
-  for sqlDump in "​${backupsDir}"/​${mysqlDB}-*.sql;​ do +
-  # Syntaxet av stat(1) kommandot skiljer sig  +
-  # på BSD och Mac OS Unix till exempel.  +
-  if [ $(stat -c %Z "​${sqlDump}"​) -lt ${weekAgoStamp} ]; then +
-  rm -f ${sqlDump} || exit 1 +
-  fi +
-  done +
-   +
-  todaysMysqlDump="​${backupsDir}/​${mysqlDB}-${todayString}.sql"​ +
-   +
-  # Avsluta om dagens backup redan existerar.  +
-  if [ -f "​${todaysMysqlDump}"​ ]; then +
-  echo "​Todays dump already exists, exiting"​ && exit 1 +
-  fi +
-   +
-  # Skapa ny SQL dump +
-  mysqldump -u"​${mysqlUser}"​ -p"​${mysqlPass}"​ "​${mysqlDB}"​ > "​${todaysMysqlDump}"​ || exit 1+
teknik/mysql.txt · Senast uppdaterad: 2013-01-18 09:20 av stemid