Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:mysql_ha_med_pacemaker

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

Both sides previous revision Föregående version.
teknik:mysql_ha_med_pacemaker [2013-03-14 06:58]
stemid [Kända fel]
teknik:mysql_ha_med_pacemaker [2014-01-08 10:18] (aktuell)
stemid [Se också]
Rad 394: Rad 394:
   * [[.:​Corosync och Pacemaker på Debian]]   * [[.:​Corosync och Pacemaker på Debian]]
   * [[http://​clusterlabs.org/​doc/​en-US/​Pacemaker/​1.1-crmsh/​html/​Pacemaker_Explained/​index.html|Pacemaker explained]]   * [[http://​clusterlabs.org/​doc/​en-US/​Pacemaker/​1.1-crmsh/​html/​Pacemaker_Explained/​index.html|Pacemaker explained]]
 +  * [[https://​mariadb.com/​kb/​en/​replication-and-binary-log-server-system-variables/​|MariaDB Replication variables]]
teknik/mysql_ha_med_pacemaker.txt · Senast uppdaterad: 2014-01-08 10:18 av stemid