Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:nyckelserver

Skillnader

Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.

Länk till den här jämförelsesidan

teknik:nyckelserver [2015-06-26 19:22]
stemid skapad
teknik:nyckelserver [2015-06-26 19:22] (aktuell)
stemid
Rad 4: Rad 4:
  
 [[https://​pgp.mit.edu/​pks/​lookup?​op=vindex&​search=0x253F1616AE9A6599|Här]] är t.ex. min egen nyckel på MIT-servern. Skapar jag en nyckel på en server så replikeras den över till andra som t.ex. [[http://​keyserver.ubuntu.com/​pks/​lookup?​op=vindex&​search=Stefan+Midjich&​fingerprint=on|Ubuntus nyckelserver]]. ​ [[https://​pgp.mit.edu/​pks/​lookup?​op=vindex&​search=0x253F1616AE9A6599|Här]] är t.ex. min egen nyckel på MIT-servern. Skapar jag en nyckel på en server så replikeras den över till andra som t.ex. [[http://​keyserver.ubuntu.com/​pks/​lookup?​op=vindex&​search=Stefan+Midjich&​fingerprint=on|Ubuntus nyckelserver]]. ​
 +
 +FIXME mer info här om revocation certs. ​
teknik/nyckelserver.txt · Senast uppdaterad: 2015-06-26 19:22 av stemid