Användarverktyg

Webbverktyg


teknik:openvpn

OpenVPN

En mjukvara för att skapa krypterade tunnlar över nätverk, eller internet.

P2P OpenVPN anslutning

Den enklaste formen av OpenVPN anslutning är P2P, point to point.

Serversidan

Skapa först en nyckel.

openvpn --genkey --secret static.key

Starta sedan servern.

openvpn --dev tun --ifconfig 10.8.0.1 10.8.0.2 --secret static.key

Klientsidan

Skicka den skapade nyckeln till klienten och starta klienten.

openvpn --remote openvpn.server --dev tun --ifconfig 10.8.0.2 10.8.0.1 --secret static.key --route 192.168.22.0 255.255.255.0

Se också

teknik/openvpn.txt · Senast uppdaterad: 2016-09-12 06:55 av stemid